Feeds:
Ziņas
Komentāri

About:

Tīmekļa vietne
http://antonsrancans.wordpress.com
Detaļas
Antons Rancāns dzimis Rēzeknes rajona Nautrēnu pagasta Sila mājās 1938.gada 15.janvārī. Pamata un vidējo izglītību ieguvis Nautrēnu vidusskolā, kur savulaik dumpīgākie audzēkņi izveidoja spēcīgu pretpadomju organizāciju “Latgales Vanagi”, turpinājis mācības Rēzeknes Lietišķās Mākslas vidusskolā, apgūstot iemaņas tēlotāja mākslā, bet vēlāk Latvijas Mākslas akadēmijā studējis interjera iekārtas nodaļā. Sešdesmito gadu beigās pievērsies kokgriešanai un koktēlniecībai – veidojis sabiedrisko ēku interjeru dekorus un koka skulptūras.1990.gadā aktīvi uzsācis Latgales ārtelpas koka krucifiksu pētniecību un atjaunošanu, apmācot šajā amatā arī savus audzēkņus. Antons Rancāns izgatavojis un atjaunojis vairākus desmitus Latgales koka krucifiksu, kā arī sarakstījis ilustratīvu pētījumu „Krustā cirstās ciešanas”, kura laikmetīgs turpinājums ir 2008.gadā izveidotā Virtuālā Latgales koka krucifiksu enciklopēdija. Līdzās pedagoga darbam un pētniecībai tapušas izteiksmīgas koka skulptūras un ciļņi, attēlojot spilgtas sabiedrības personas, aktuālas un nereti arī baisas laikmeta iezīmes. Antons Rancāns ir vairāku publikāciju autors, kurās pauž aktīvu pilsonisku nostāju sabiedrībai svarīgos jautājumos par kultūru, izglītību un politiku. Kopš 1991.gada Makašānu Amatu vidusskolā pasniedz kokapstrādi un koktēlniecības pamatus. Par ieguldījumu mākslas un izglītības attīstībā saņēmis daudzus apbalvojumus, tostarp arī Trīszvaigžņu ordeni. „Šaipus . Viņpus” ir dzīvs, patiess un aizkustinošs stāsts par nacionālo partizānu gaitām autora dzimtajā pusē, kas palīdzēs kliedēt neziņu, noskaidrot nezināmo un dažkārt tīšuprāt sagrozīto informāciju par dažiem Latgales Nacionālajiem partizāniem, viņu atbalstītajiem un nodevējiem okupācijas varas četrdesmitajos un piecdesmitajos gados. Laikā, kad Latvija pārdzīvo ne tikai ekonomisko, bet arī plašu sabiedrības slāņu morāles krīzi, kad skolās beidzot māca Latvijas vēsturi kā atsevišķu mācību priekšmetu, kad atkal diskutē par latviešu valodas statusu, šī grāmata stiprinās mūsu pilsonisko stāju, kas Latvijai šobrīd tik ļoti vajadzīga. Grāmatā atrodami unikāli līdz šim citos avotos nepublicēti materiāli un dokumenti, kas kliedēs gadu desmitiem ilgi un rūpīgi vītus melu tīklus.

Posts by :

« Newer Posts - Older Posts »